Ympäristöohjelma

Ski-Inn huoneistot ovat vihreä valinta

Ski-Inn huoneistot ovat Suomen ympäristöystävällisin hiihtokeskusmajoitus, sillä niiden energiankulutuksen hiilijalanjälki on nolla.

Ski-Inn huoneistojen omistusmalli, jossa yksityisten omistamia lomahuoneistoja vuokrataan ympäri vuoden, on ekologisesti vastuullinen valinta, sillä se vähentää rakentamisen tarvetta yhdistämällä omistus- ja vuokrahuoneistot.

Käyttämämme sähkö on tuotettu 100 % uusiutuvilla luonnonvaroilla ja lämpö puuhakkeella. Lisäksi huoneistojen sijainti kävelymatkan päässä hisseiltä vähentää autolla ajamisen tarvetta.

Kaikissa Ski-Inn huoneistoissa on lajitteluastiat ja -ohjeet. Kierrätyspisteet sijaitsevat huoneistojen välittömässä läheisyydessä. Rukan huoneistoissa voit kierrättää lasin, pienmetallin, pahvin ja paperin. Pyhän huoneistoissa voi kierrättää lasin, pienmetallin ja paperin. Molemmissa tuntureissa poltettava seka- ja biojäte kerätään samaan astiaan, mistä se toimitetaan jätevoimalaan, jossa siitä tuotetaan energiaa.

Rukalla ja Pyhällä kerätään sekajätteen sijaan polttokelpoista jätettä. Polttojäte kuljetetaan Ouluun Laanilan ekovoimalaitokseen, missä polttamisesta saatu energia hyödynnetään sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Jätteenpoltto vähentää kaatopaikkojen kuormitusta, ja samalla jätteiden sisältämä energia saadaan hyötykäyttöön. Polttojätteen joukkoon voit lajitella lähes kaiken sekajätteeseen kuuluvan. Rukalla myös biojäte lajitellaan polttojätteen sekaan. Lasi ja metalli on kuitenkin tärkeää lajitella erikseen, sillä ne haittaavat jätteenpolttoprosessia.

Jätteiden lajitteluohjeet

Polttokelpoinen jäteLasiKartonki
KYLLÄ
Biojäte (jos ei kompostoida)
Muovipakkaukset
Kahvipaketit, sipsipussit
Vaipat, terveyssiteet ja muut hygieniatuotteet
Tupakantumpit
Likainen kartonki, paperi ja pahvi
Lahjapaperi
Kissan- ja koiranruokapussit
Rikkinäiset kengät ja vaatteet
Imurin pölypussit

EI
Metalli, lasi
Puu- tai puutarhajätteet
Kaakelit, keramiikka, posliini, ikkuna- tai peililasi
Sähkölaitteet, lamput
Nestemäiset jätteet tai lietteet
Hiekoitushiekat, kivi- tai maa-ainekset
Vaaralliset jätteet
Isot jätekappaleet (yli 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m) 
KYLLÄ
Tyhjinä, poista kannet:
Lasipullot
Lasipurkit

EI
Lasiastiat (esim. juomalasit, uunivuoat)
Terveydenhuollon pakkaukset (esim. injektionestepullot, ampullit)
Opaalilasi (esim. kosmetiikkapakkaukset)
Ikkuna- tai peililasi
Posliini, keramiikka, kristallilasi
Lamput, valaisimet
KYLLÄ
Kuivina, puhtaina ja litistettyinä:
Pahvilaatikot
Kartonkitölkit (esim. maito- ja mehutölkit)
Kartonkiset elintarvikepakkaukset
Paperipussit ja -kassit
Pizzalaatikot, munakennot
Kartonkiset kertakäyttöastiat
WC-rullien hylsyt

EI
Likaiset kartonkipakkaukset
MetalliPaperi
KYLLÄ
Tyhjinä, puhtaina ja kuvina:
Säilyketölkit, juomatölkit
Metallikannet ja –korkit
Alumiinivuoat, -foliot ja –kannet
Alumiinisten tuikkujen kuoret
Naulat, ruuvit
Kattilat, paistinpannut
KYLLÄ
Kuivina ja puhtaina:
Sanomalehdet, aikakauslehdet
Mainokset, esitteet, kirjekuoret
Kopiopaperi

EI
Pahvi, kartonki, munakennot
Märkä tai likainen paperi
Talous- tai WC-paperi, nenäliinat
Lahjapaperi

Joutsenmerkin arvoista siivousta

Ski-Inn hotellien ja huoneistojen siivouksesta vastaavalle SOL Palveluille on myönnetty Joutsenmerkki hotellisiivouksen toimialalla ensimmäisenä Suomessa. Arvostetun pohjoismaisen ympäristömerkin saaminen oli yksi SOLin ympäristöohjelman, ”Sitoumus 2020”, lupauksista.

Joutsenmerkin saamiseksi tuotteen tai palvelun on täytettävä hyvin tiukat ehdot koko elinkaaren osalta. Arvioinnissa huomioidaan muun muassa materiaalien alkuperä, tuotannon ja käytön energiankulutus sekä kemikaalien käyttö ja jätteiden synty koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana.

Siivouspalvelussa Joutsenmerkki painottaa ympäristömerkittyjen puhdistusaineiden käyttöä ja kemikaalien rajoittamista, koska pesuaineet muodostavat suurimman ympäristöä kuormittavan tekijän siivouksen yhteydessä. Muita kriteerejä ovat mm. kuljetusten ympäristövaikutusten minimointi ja henkilökunnan ympäristökoulutus.