Varaus- ja peruutusehdot

SKI-INN HOTELLIHUONEIDEN JA HUONEISTOJEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

Olemme ottaneet poikkeusaikana käyttöön joustavammat varaus- ja peruutusehdot, mitkä on luettavissa täällä.

Varausehdot koskevat seuraavia Rukakeskus Oy:n ja Pyhätunturi Oy:n myymiä majoituskohteita: RukaSuites, AurinkoRinne, MastonAitio, RukaValley, RukaVillage, RukaTonttu, PyhäSuites, PyhäLinna, Hotelli Pyhätunturi ja HolySuites.

Näitä ehtoja sovelletaan Ski-Inn majoitusvarauksiin asiakkaan tehtyä varauksen majoituskohteeseen.

Varaus on molempia osapuolia sitova, kun myyjä on toimittanut varaajalle varausvahvistuksen (sähköpostitse tai puhelimitse).

Varauksen alkuun ollessa yli 7 viikkoa (49 vuorokautta) myyjä veloittaa varaajalta ennakkomaksun, joka on 1/3 varauksen kokonaisarvosta sekä toimistokulut 12 €. Ennakkomaksun ja toimistokulujen eräpäivä on 2 viikon (14 vuorokauden) kuluttua varauksen tekohetkestä.

Loppusuoritus on maksettava viimeistään 4 viikkoa (28 vuorokautta) ennen majoituksen alkamishetkeä.

Online varauksissa toimistokulut ovat 0 €, mikäli koko majoitusmaksu maksetaan kerralla varauksen tekohetkellä. Toimistokulut ovat 6 €, mikäli ennakkomaksu maksetaan online-kaupassa varaushetkellä ja loppusuoritus laskulla. Mikäli koko varaus maksetaan laskulla, toimistokulut ovat 12 €.

Myöhäinen varaus: Jos majoituksen alkuun on varaushetkellä alle 7 viikkoa mutta enemmän kuin 4 viikkoa, varauksen kokonaissumma laskutetaan yhdessä erässä (ennakkomaksun osuus ja loppusuoritus). Laskun eräpäivä on 4 viikkoa ennen majoituksen alkamishetkeä.

Viime hetken varaus: Jos majoituksen alkuun on varauksen tekohetkellä 4 viikkoa tai vähemmän, varaajan on maksettava kaikki maksut välittömästi. Viime hetken varauksesta tulee sitova varauksen tekohetkellä.

VARAUSTEN MUUTOSEHDOT JA PERUUTUSEHDOT

Muutokset kaikkiin Ski-Inn majoitusvarauksiin ovat mahdollisia seuraavasti: Varauksen muutoksia voi tehdä vapaasti ennakkomaksun eräpäivään saakka. Tämän jälkeen muutoksia voi tehdä vähintään viikkoa (7 vuorokautta) ennen majoituksen alkua seuraavin ehdoin: muutokset veloituksetta samanhintaiseen Ski-Inn varausjaksoon tai majoituskohteeseen. Mikäli muutos tehdään kalliimpaan ajankohtaan tai majoituskohteeseen, tulee varaajan maksaa hinnan erotus. Mikäli muutos tehdään edullisempaan ajankohtaan tai majoituskohteeseen, ei varaajalle palauteta hinnan erotusta. Majoitusajankohtaa koskevissa muutoksissa varaus- ja peruutusehdot ovat voimassa aina alkuperäisen varauksen ajankohdan mukaisesti.

Varauksen peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti myyjälle. Laskun maksamatta jättäminen ei ole riittävä toimenpide varauksen perumiselle.

Varauksen voi perua ilman kuluja ennen ennakkomaksun eräpäivää. Yhdessä erässä laskutettavat varaukset on mahdollista perua kuluitta ennen laskun eräpäivää.

Jos asiakas peruuttaa varauksen ennakkomaksun eräpäivänä tai sen jälkeen ja aiemmin kuin 4 viikkoa ennen majoituksen alkamista, ennakkomaksun osuutta (1/3 varauksen kokonaisarvosta) ja toimistokuluja ei palauteta.

Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin 4 viikkoa ennen majoituksen alkua tai majoituksen aikana, veloitetaan varaajalta koko summa (100 % maksu) eikä suoritettuja maksuja palauteta lainkaan.

Mikäli peruutus tapahtuu varaajan tai hänen lähiomaisensa vakavan sairaus- tai kuolemantapauksen johdosta ennen majoituksen alkua, palautetaan majoitusmaksu kokonaisuudessaan lukuun ottamatta 46 € peruutuskuluja. Tällöin on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava todiste peruutuksen syystä 2 viikon kuluessa peruutuksesta.

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Ilman huoltajaa majoittuvilta alaikäisiltä vaaditaan huoltajan kirjallinen sitoumus, joka toimitetaan myyjälle ennen majoituksen alkua.

Minimivarausajat: Talvikaudella (loka-huhtikuussa) minimivarausaika on kaksi (2) vuorokautta. Juhlapyhinä voi olla poikkeavia minimivarausaikoja. Kesällä (touko-syyskuussa) minimivarausaika on pääsääntöisesti yksi (1) vuorokausi.

MYYJÄN OIKEUS PERUA VARAUS

  • Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure) voi myyjä perua varauksen. Tällöin asiakas saa myyjälle maksamansa maksun kokonaisuudessaan takaisin.
  • Myyjällä on oikeus peruuttaa varaus, mikäli varaaja ei ole maksanut laskua eräpäivään mennessä.

Huoneistoon/huoneeseen pääsy ja hintaan sisältyvät palvelut:

Huoneistojen/huoneiden ovet sekä ulko- ja väliovet toimivat ovikoodilla kaikissa kohteissa paitsi Hotelli Pyhätunturin huoneissa ja HolySuites huoneistoissa, joissa käytössä ovat avaimet. Avaimet noudetaan Hotelli Pyhätunturin vastaanotosta. Ovikoodi ja huoneiston numero lähetetään asiakkaan matkapuhelimeen tekstiviestinä majoituksen alkua edeltävänä päivänä. Ski-Inn vastaanotto sijaitsee Rukalla Hotelli RukaVillagessa, sekä Hotelli RukaValleyssa, ja Pyhällä Hotelli Pyhätunturissa. RukaVillage30, RukaValley28 ja Hotelli Pyhätunturin huoneiden majoitushinta sisältää aamiaisen 1 - 2 hengelle. Varaus ei sisällä hissilippuja ellei varausvahvistuksessa ole toisin mainittu.

Huoneisto/huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 18 lähtöpäivään klo 15. RukaVillage ja RukaValley huoneet/huoneistot sekä Hotelli Pyhätunturin huoneet ovat asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 15 lähtöpäivään klo 12. HolySuites huoneistot ovat käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12.

Huoneiston/huoneen vuokraan sisältyvät huoneiston/huoneen käyttöoikeus, liinavaatteet, pyyhkeet, perusastiasto (poikkeus: Hotelli Pyhätunturi), suksivaraston, suksihuoltotilan käyttö ja loppusiivous sekä polttopuut niissä kohteissa, joissa on takka. Loppusiivous ei sisällä astioiden pesua eikä roskien vientiä (poikkeus: RukaVillage ja RukaValley huoneissa ja huoneistoissa sekä Hotelli Pyhätunturin huoneissa roskien vienti sisältyy majoitushintaan. Lisäksi RukaValley28 Lux –huoneissa myös tiskien tiskaus sisältyy majoitushintaan.); asiakkaiden tulee huolehtia astioiden pesusta ja järjestämisestä kaappiin sekä roskakorien tyhjennyksestä ennen lähtöään (tekemättä jättämisestä veloitetaan lisämaksu jälkikäteen). Mikäli huoneistossa on muutoin normaalista asumisesta poikkeavaa epäsiisteyttä, veloitamme jälkikäteen siivouslisän (minimiveloitus 1h).

RukaVillage70, RukaVillage88 ja RukaValley58 huoneistojen porealtaan käyttömaksu 80€/varaus. Poreallas varataan ja maksetaan majoitusvarauksen yhteydessä. Porealtaisiin tehdään säännöllisin väliajoin huoltotöitä hyvän vedenlaadun takaamiseksi (esim. veden vaihto). Jos poreallasta huolletaan asiakkaan majoittuessa huoneistoon, poreallas on käytössä viimeistään tuloa seuraavana päivänä.

Huoneistoa/huonetta saa käyttää enintään:

  • 2 henkilöä: RukaValley28 lux
  • 3 henkilöä: RukaValley28 studio
  • 4 henkilöä: RukaVillage30, Hotelli Pyhätunturi, PyhäLinna33, AurinkoRinne33, RukaTonttu43, RukaValley32, RukaValley48
  • 6 henkilöä: RukaSuites43, AurinkoRinne49, AurinkoRinne55, MastonAitio60, RukaVillage40, RukaVillage45, Ruka-Village60, RukaVillage70, RukaTonttu51, PyhäSuites43 ja RukaValley58
  • 7 henkilöä: HolySuites80
  • 8 henkilöä: RukaSuites55, MastonAitio70, MastonAitio80, RukaVillage77, RukaVillage88, RukaVillage94 ja Pyhä-Suites55.
  • 9 henkilöä: PyhäLinna93

Kaikki huoneistot/huoneet ovat savuttomia. Lemmikkieläinten tuonnista huoneistoon/huoneeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä (lemmikkieläinhuoneistoja/huoneita on rajoitettu määrä). Kohteissa on rajoitettu määrä lämpöpistokkeilla varustettuja autopaikkoja. RukaSuites sekä RukaVillage asiakkaat voivat parkkeerata maksulliseen parkkihalliin.

Paloturvallisuuden takaamiseksi käytävät ja yleiset tilat on pidettävä tyhjänä kaikesta ylimääräisestä tavarasta. Suksien ja lumilautojen säilytystä varten on huoneistokohtaiset suksikaapit. Kohteissa on myös automaattinen paloilmoitinjärjestelmä, josta menee hälytykset aluehälytyskeskukseen. Tupakointi, myös sähkötupakka, saunan löylytuoksujen käyttö sekä suksien voitelu muualla kuin sille osoitetulla paikalla on kielletty.

Asiakas on velvollinen korvaamaan huoneistolle/huoneelle tai sen irtaimistolle oleskelunsa aikana aiheutuneet vahingot täysimääräisesti. Mikäli asiakas tai tämän vieraat aiheuttavat häiriötä tai vaaraa samassa kiinteistössä oleville, on myyjällä ja tämän edustajalla oikeus purkaa välittömästi majoitusta koskeva sopimus ja asiakkaan on poistuttava heti majoituskohteesta. Purkamistapauksessa maksuja ei palauteta käytetyiltä eikä käyttämättömiltä majoitusvuorokausilta. Asiakas on velvollinen korvaamaan myös kaikki häiriöstä aiheutuneet kulut täysimääräisesti. 

Aiheettomista palohälytyksistä tai järjestyssääntöjen rikkomisesta asiakas on velvollinen korvaamaan aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti mukaan lukien ylimääräiset siivous - ja korjauskulut. Kaikissa kohteissa on hiljaisuus klo 22 - 08.

Kaikki huoneiston varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua myyjälle tai tämän edustajalle (Rukalla Hotelli RukaVillagen tai Hotelli RukaValleyn vastaanottoon tai Pyhällä Hotelli Pyhätunturin vastaanottoon). Jälkikäteen tehtyjä valituksia ei huomioida.

Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ Palvelun varaajan henkilötiedot lisätään Rukakeskus Oy:n ja Pyhätunturi Oy:n markkinointirekisteriin, jonka kautta saat esimerkiksi saapumisohjeet kohteeseen ja muuta hyödyllistä tietoa koskien varaustasi. Tulet saamaan jatkossa sähköpostilla tai tekstiviestillä ajankohtaista asiaa liittyen mahdollisiin varauksiin, ovikoodeihin, markkinointiin ja viestintään. Tietojasi käsitellään em. yritysten rekisteriselosteen mukaisesti ja voit peruuttaa yllä mainitut suostumukset milloin tahansa. Tietoja ei luovuteta muuhun käyttöön.

Lisätietoja: https://ski.ruka.fi/rukakeskus/kayttoehdot

RukaBooking/Rukakeskus Oy

Rukatunturintie 9
FI-93830 RUKATUNTURI
Tel. +358 (0)8 8600 300
Fax. +358 (0)8 8600 201
myynti@ruka.fi

PyhäBooking/Pyhätunturi Oy
Kultakeronkatu 21
FI-98530 PYHÄTUNTURI
Tel. +358 (0)8 8600 400
Fax. +358 (0)8 8600 525
myynti@pyha.fi

Ski-Inn vastaanotto Hotelli RukaVillage
Hotelli Pyhätunturi vastaanotto
Rukankyläntie 6 FI-93830 RUKATUNTURI
Tel. +358 (0)8 8600 290 Fax. +358 (0)8 8600 201

Hotelli Pyhätunturi vastaanotto
Kultakeronkatu 21
FI-98530 PYHÄTUNTURI
Tel. +358 (0)8 8600 500
Fax. +358 (0)8 8600 525

(Päivitetty 11.03.2019)